Kontakt


Maloprodaja Pazinka Maloprodaja Pazin

Više informacija


„Paccommerce“ d.o.o. Pazin
Šime Kurelića 20/6, 52000 PAZIN
OIB: 89128547617
Žiro račun : erste banka : 2402006-1100051336

UPRAVA :
Adresa. Šime Kurelića 20/6, PAZIN
Mail : info@paccommerce.hr
Tel : 052/624-605
Fax : 052/622-358

dir. Tamara Jerman 098/391-823
mail : tamara@paccommerce.hr

p.p. Branko Belac 098/224-653
mail : branko@paccommerce.hr

komercijalist : Hrvoje Curilović 099/6624-605
mail : hrvoje@paccommerce.hr

MALOPRODAJA „PAZINKA“ :
Adresa: Šime Kurelića 20/6, PAZIN
Tel : 052/624-605

MALOPRODAJA „PAZIN“ :
Adresa : Pristava 24, PAZIN
Mail : butiga1@paccommerce.hr
Tel/fax : 052/622-260